นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

13 ก.ค. 2560 16:00 น. 123 ครั้ง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม เข้าฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ IDMEX 2017ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดการฝึกซ้อม
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจำลองสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวและตึกถล่มมีผู้บาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมฝึกในส่วนของสถานีทางการแพทย์มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ผู้เสียชีวิตและการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามระบบ DVI (Disaster Victim Identification) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลของ Interpol (องค์การตำรวจสากล) โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเข้าตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ


โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๓ หน่วยงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด