สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าเก็บหลักฐานกรณีฉ้อโกงประชาชน

13 ก.ค. 2560 16:04 น. 160 ครั้ง

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจค้นและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีกองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชน โดยมีการชักชวนกลุ่มชาวมุสลิมให้เข้าร่วมลงทุน ซึ่งผลปรากฏว่า
มีประชาชนตกเป็นเหยื่อกองทุนนี้จำนวนมาก กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ นำทีมเข้าร่วมดำเนินการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสามารถรวบรวมหลักฐานประเภทอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดจะนำส่งตรวจ
ณ ห้องปฏิบัติการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผลที่ได้จะนำส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด