เด็กไทยมีเฮ นิติวิทย์ฯ จับมือ อพวช. โชว์คาราวาน CSI Thailand

13 ก.ค. 2560 16:22 น. 189 ครั้ง

 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ  รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นการให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบกิจกรรมสนุกๆ สร้างสรรค์กับขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ของอพวช. โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่นำความรู้ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ไปสู่น้องนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนในทุกภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจในนิติวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมองว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเยาวชนและประชาชนทั่วไปยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานสืบสวนสอบสวนหากมีความรู้พอ เช่น ช่วยรักษาสถานที่เกิดเหตุได้  ช่วยระแวดระวังหากพบเจอวัตถุต้องสงสัย หรือให้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์กับคนในครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนบ้านได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด