สยจ.ยโสธร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีขอรับความช่วยเหลือตาม พรบ.กองทุนยุติธรรมฯ

17 ก.ค. 2560 16:11 น. 230 ครั้ง

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร /ยุติธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นิติกรประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่แสวงหา   ข้อเท็จจริง ตามที่ราษฎรตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จำนวน ๒ ราย (คนละกรณี) ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อดำเนินคดีในศาลชั้นต้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.กองทุนยุติธรรมฯ