“ยุติธรรม” ลงพื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือชาวบ้าน ต.ดอยฮาง จ.เชียงราย

17 ก.ค. 2560 16:31 น. 176 ครั้ง

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและ นิติการ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อหาทางออกและศึกษาผลกระทบที่ชาวบ้าน ต.ดอยฮาง ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้รับหลังจากมีการประกาศพื้นที่ป่าบริเวณ   ต.ดอยฮาง เป็นเขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่า ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองพันธ์สัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕