สยจ.เชียงราย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน

17 ก.ค. 2560 16:38 น. 304 ครั้ง

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและ นิติการ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องถูกโกงทรัพย์มรดก โดยให้ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาล ในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด