สยจ. ชุมพร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

17 ก.ค. 2560 16:50 น. 205 ครั้ง

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในฐานะยุติธรรมจังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมทั้ง   เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การบริการประชาชนด้านงานยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิมลพรรณ พุฒิวัฒนสถาพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทในชุมชน”