โปรแกรมสำหรับ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์n


No. Name Version Action
7 โปรแกรม FortiClientVPN - ดาวน์โหลด
6 โปรแกรมสำหรับให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง Remote เข้าติดตั้งโปรแกรม (AnyDesk) - ดาวน์โหลด
5 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ออกใบรับรองหลัก - ดาวน์โหลด
4 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.2 ไปหน้าคู่มือ
3 คู่มือการติดตั้ง Certificate - ดาวน์โหลด
2 .NET Framework
    Required: Update Service Packs KB2919355 (For Windows 8.1 x64)
4.7.2 ดาวน์โหลด
1 โปรแกรมสำหรับใช้ในการลงนาม ระบบ e-doc (New 7/12/2564) - คู่มือ ดาวน์โหลด