วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อทำหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ

23 ก.พ. 2560 731 ครั้ง
 
ฐานข้อมูลระบบการศึกษาและสถานศึกษาในต่างประเทศ
 

ฐานข้อมูลระบบการศึกษาและสถานศึกษาในต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องระบบการศึกษาและสถานศึกษาในต่างประเทศไว้  เช่น ระบบการศึกษา  ข้อกำหนดในการสมัครสถานศึกษา  ปีการศึกษาหรือภาคการศึกษา  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา และการขอ VISA  ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ

 
Read 549 times
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญ...

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง