อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

6 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560 1701 ครั้ง

ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 289: “ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค...

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 367 ชื่อตอน ด่า ประจานคนอื่น ความผิดใก...

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ประวัติกระทรวงยุติธรรม