ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 14/2561

10 เม.ย. 2561 439 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมครั้งที่ 14/2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ประธาน พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

ฝ่ายเลขา กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม