ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิบงบประมาณ

29 มี.ค. 2560 526 ครั้ง

-ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิบงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 9
ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 10.30 น.


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม