ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 7/2562

27 ก.พ. 2562 87 ครั้ง

ประธาน พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9

ฝ่ายเลขาฯ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม