ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 8/2562

12 มี.ค. 2562 126 ครั้ง

ประธาน พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9

ฝ่ายเลขาฯ กลุ่มงานติดตามฯ


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม