โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ด้านการประเมินผลความเสี่ยงและการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562

24 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 404 ครั้ง

ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม Clover  ชั้น 4


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 289: “ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค...

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 367 ชื่อตอน ด่า ประจานคนอื่น ความผิดใก...

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ประวัติกระทรวงยุติธรรม