การประชุม หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และขอรับนโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มี.ค. 2565 - 1 ม.ค. 2513 457 ครั้ง

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และขอรับนโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ที่ทำการกระทรวงยุติธรรม หรือสถานที่ที่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติงานอยู่


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 289: “ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค...

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 367 ชื่อตอน ด่า ประจานคนอื่น ความผิดใก...

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ประวัติกระทรวงยุติธรรม