ข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา