• Slide 0
  • Slide 1

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ