"สมศักดิ์" ลุยตรัง ตรวจพื้นที่นอกเขตนำร่อง สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมให้ประชาชน ก่อนกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อมประกาศใช้

 • "สมศักดิ์" ลุยตรัง ตรวจพื้นที่นอกเขตนำร่อง สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมให้ประชาชน ก่อนกฎหมายปลดล็อก...
   
 • "สมศักดิ์" ลุยตรัง ตรวจพื้นที่นอกเขตนำร่อง สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมให้ประชาชน ก่อนกฎหมายปลดล็อก...
   
 • "สมศักดิ์" ลุยตรัง ตรวจพื้นที่นอกเขตนำร่อง สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมให้ประชาชน ก่อนกฎหมายปลดล็อก...
   
 • "สมศักดิ์" ลุยตรัง ตรวจพื้นที่นอกเขตนำร่อง สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมให้ประชาชน ก่อนกฎหมายปลดล็อก...
   
 • "สมศักดิ์" ลุยตรัง ตรวจพื้นที่นอกเขตนำร่อง สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมให้ประชาชน ก่อนกฎหมายปลดล็อก...
   
 • "สมศักดิ์" ลุยตรัง ตรวจพื้นที่นอกเขตนำร่อง สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมให้ประชาชน ก่อนกฎหมายปลดล็อก...