ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร