เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกันยายน 2565 เขตพื้นที่ 2 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ