[เลือกภาษา]
th en

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Anti-Corruption Centre Ministry of Justice

ความเป็นมา

ความเป็นมา

 

อ่านต่อ...
คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙

คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙

 

อ่านต่อ...
โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

 

อ่านต่อ...
แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ

แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ


อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม


blank

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมวันธรรมสวนะ

View more

blank

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เกี่ยวกับจริยธรรม และวินัยข้าราชการ ครั้งที่ 7

View more

blank

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมวันธรรมสวนะ

View more

blank

นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตของปลัดกระทรวงยุติธรรม

View more

blank

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร อาหารสด อาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

View more

blank

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

View more

อ่านทั้งหมด>>>


ดาวน์โหลด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Image

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

Image

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

Image

สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ

Image

คู่มือการรายงานผลดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 27 มี.ค.61

อ่านทั้งหมด>>>


กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 มก...

ตักบาตรและฟังธรรม
View more

ผลการดำเนินงาน Highlight ของ ศปท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

1.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14 ...
View more

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 ธั...

๐๘.๓๐ - ๙.๓๐ น.ร่วมกันตักบาตร ณ หน้าศูนย์บริการร่วมชั้น ๒ ๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ภาวน...
View more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวปฏ...

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
View more

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 พฤ...

ณ หน้าศูนย์บริการร่วมชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม และ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
View more

Highlight ของเดือนตุลาคม 2561

1.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 ...
View more

อ่านทั้งหมด>>>