กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเก...

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน...

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ...

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบแ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวงานตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม

  • การปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ จ
  • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
  • พิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิรา
  • กิจกรรม ณ สนามหลวง