การประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้าม...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกร...

การเข้าร่วมการหารือข้อราชการ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

การเข้าร่วมการหารือข้อราชการ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่...

เมื่อวันนี้ ( 2 พฤศจิกายน 2565) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการหารือข้อราชการระหว่างพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรร...

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ...

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมการและผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเ...

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมอภิปรายในงาน HCCH Asia Pacific Week Manila 2022

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมอภิปรายในงาน HCCH Asia Pacific Week Manila 202...

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมอภิปรายในงาน HCCH Asia Pacific Week Manila 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 ณ กรุง...

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) ครั้งที่ ๒๑

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) ครั้งที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ กระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้ประสานงานกลางเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) ประเทศไทย นำโดยนางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุ...

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "Cleaning ใสวิ้งวับ" ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงยุติธรรม
  • กิจกรรมทาสีตีเส้นขอบฟุตบาทรอบอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม
  • กิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาปฎิบัติการล้างบ้าน Cleaning วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม