ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี BIG DATA มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม"

ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบร...

ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี BIG DATA มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" จากวันที่ 3 -4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 14.30 น....

ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี BIG DATA มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" หลักสูตร BUSINESS INTELLIGENCE หลักสูตร DATA SCIENCE และหลักสูตร DATA ENGINEERING

ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบร...

ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี BIG DATA มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" หลักสูตร BUSINESS INTELLIGENCE หลักสูตร DATA SCIEN...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" หลักสูตร Business Intelligence หลักสูตร Data Science และหลักสูตร Data Engineering

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเช...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" หลักสูตร Business Intelligence ...

กระทรวงยุติธรรม เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data

กระทรวงยุติธรรม เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโน...

ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๐๑ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกร...

ยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามความร่วมมือ...

ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกล...

IT Update

ภาพกิจกรรม

  • ศท. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
  • ศทส. จัดกิจกรรม "น้ำใจดีๆ สู่...ศรีธัญญา"
  • ศทส. จัดมุทิตาจิต แด่...พี่รุ่งธรรม  เทียมระกิจ
  • กิจกรรม 5 ส  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
  • ศทส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบกำหนดปัญญาสมวาร