กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินหน้าขับเคลื่อนการรองรับสิทธิ ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ม.ล.ปนัดดาฯ แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Research for Sustainable Development Goals” ให้กับนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัยทั้งใน...

“ยุติธรรม” สานต่อความร่วมมือหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย-ออสเตรเลีย ด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ (TASKF...