กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้กับเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจฯ จังหวัดราชบุรี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์