"สมศักดิ์" เยือนพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ แก้ปัญหายาเสพติด เร่งทำความเข้าใจประมวล กม.ใหม่

"สมศักดิ์" ลุยเหนือล่าง กำแพงเพชร-ตาก เร่งมาตรการยึดทรัพย์ หลังมูลค่ายาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำสูงถึง ๓ ล้านล้าน เท่างบประม...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริก...


ปฏิทินกิจกรรม

- 08/12/2565 ประชาสัมพันธ์เสวนาการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๒

- 18/01/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ

- 04/01/2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

- 11/12/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

- 16/11/2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงยุติธรรม