ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงติดตามงานการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.45 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...
รมต.ยุติธรรมพร้อมผู้บริหาร ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส

รมต.ยุติธรรมพร้อมผู้บริหาร ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป จังหวัดนร...

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งว...
แถลงข่าวโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ รุ่นที่ 4

แถลงข่าวโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ รุ่นที่ 4

โครงการกำลังใจฯ จัดงานแถลงข่าวโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ เรือนจำกลางบางขวาง ในเวลา...
โครงการฝึกวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

โครงการฝึกวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธ...
โครงการพัชรธรรม ในกิจกรรมพบญาติใกล้ชิด

โครงการพัชรธรรม ในกิจกรรมพบญาติใกล้ชิด

โครงการพัชรธรรม ในกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดในวันที่16 สิงหาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความอบอุ่...
โครงการศิลปะผ่านเส้นไหมสไตล์โครเชต์ ครั้งที่ 2

โครงการศิลปะผ่านเส้นไหมสไตล์โครเชต์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุต...