• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง...

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงยุติธรรม

ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงยุติธรรม

ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง...

อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขอความร่วมมือจากข้าราชการผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และข้าราชการที่เป...

อ่านต่อ

BANNER

Job Description
HR Scorecard
Career Path
Rotation
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (DPIS)
สำนักงานรัฐมนตรี (DPIS)
คำสั่ง / หนังสือเวียน