• Slide 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

อ่านต่อ

BANNER

Rotation
HR Scorecard
Career Path
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (DPIS)
สำนักงานรัฐมนตรี (DPIS)
Job Description
คำสั่ง / หนังสือเวียน
สมัครสอบ