การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดทำงบประมาณ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖