ข่าวประชาสัมพันธ์

ยุติธรรมปันน้ำใจ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวัน รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.63 เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว

ยุติธรรมปันน้ำใจ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ อุปโภ...

ยุติธรรมปันน้ำใจ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวัน รับบริ...
กิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ช่วยกันบรรจุถุงอุปโภคบริโภค  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  

กิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ช่วยกันบรรจุถุงอุปโภคบริโภค เพื่อน...

กิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ช่วยกันบรรจุถุงอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก...
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติตามประกาศ...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ...
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี ประจำปี 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนากระทรวงยุต...

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี ประจำปี 2563
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม รุ่น 8 และกิจกรรมจิตอาสาทาสีโรงอาหาร

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม ...

ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจ...
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

กระทรวงยุติธรรม ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 18 กุมภา...