ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี ประจำปี 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนากระทรวงยุต...

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี ประจำปี 2563
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม รุ่น 8 และกิจกรรมจิตอาสาทาสีโรงอาหาร

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม ...

ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจ...
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

กระทรวงยุติธรรม ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 18 กุมภา...
  กิจกรรม "ตั้งวงเล่า เมาท์ทุกข์สุข" (ครั้งที่ 1)

กิจกรรม "ตั้งวงเล่า เมาท์ทุกข์สุข" (ครั้งที่ 1)

กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กรเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและเสริมสร้างวัฒนธรร...
แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี ประจำปี 2563

แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี ประจำปี...

แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี ประจำปี 2563
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องร...