ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประชุมคณะทำงานจิตอาสาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประชุมคณะทำงานจิตอาสาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั...

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประชุมคณะทำงานจิตอาสาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563
กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง...