ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณอาคารกระทรวงยุติธรรมในว...
วิทยากรจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม บรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วิทยากรจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม บรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไท...

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕สถาบันพัฒนาบุคลากร จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏ...
จิตอาสา 904 และจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

จิตอาสา 904 และจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จิตอาสา 904 และจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดฝาง อำเภอ...
วิทยากรจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม บรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตรย์กับประเทศไทย"

วิทยากรจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม บรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตรย์กับประเทศไทย...

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาบุคลากร จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองป...
ภารกิจจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม

ภารกิจจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕จิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรมและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยการทำความสะอาดตกแต่งต้...
ภารกิจจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม

ภารกิจจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕จิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรมและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม...