กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

          ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร โดยร่วมมอบกระเป๋าผ้ากระทรวงยุติธรรม หนังสื ...

กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงผลการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๗

กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงผลการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๗

          ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย – ลาวฯ เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ โดยมี พลตรี ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ ในฐ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2562

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2562

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่นายชีพ จุลมนต์ ปร ...

กระทรวงยุติธรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

         เมื่อวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

          ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๕/๒ ...