พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

           ในวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑” พร้อมประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กั ...

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

         ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ...

"ยุติธรรม" เปิดสัมมนา "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต" สะท้อนพฤติกรรมการเสพติด ลดปัญหาคนล้นคุก

"ยุติธรรม" เปิดสัมมนา "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต" สะท้อนพฤติกรรมการเสพติด ลดปัญหาคนล้นคุก

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต : ปัญหาและทางออก  (Back to the Future of Addiction : Problems and Solutions) ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยโคร ...

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน Kalasin Happiness Model “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน Kalasin Happiness Model “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ...

ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผลักดันการส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมความประพฤติ-ตรวจสอบการคืนสิทธิให้กับประชาชน

ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผลักดันการส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมความประพฤติ-ตรวจสอบการคืนสิทธิให้กับประชาชน

         ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์ CARE ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพก่อ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖

กระทรวงยุติธรรม จัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุ ...

"ยุติธรรม" ลงพื้นที่จังหวัดตรัง พบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

"ยุติธรรม" ลงพื้นที่จังหวัดตรัง พบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

        ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน พร้อมพบปะปร ...