ก.ยุติธรรม หารือการเตรียมเสนอร่างกฎหมายยาเสพติด ๓ ฉบับเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ก.ยุติธรรม หารือการเตรียมเสนอร่างกฎหมายยาเสพติด ๓ ฉบับเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาและเตรียมการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมหารือระหว่างภูมิภาคทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ดีด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมหารือระหว่างภูมิภาคทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ดีด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

         ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ Conference Room ๑ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในนามรัฐบาลไทย ในการประชุมหารือระหว่างภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนการ ดำเนินงานที่ดีด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษย ...

กระทรวงยุติธรรม หารือมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก เพื่อลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ

กระทรวงยุติธรรม หารือมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก เพื่อลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ

             ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น     พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวผิดคิดพลาด...ให้โอกาสแก้ตัวใหม่" (มาตรการ ทางเลือกแทนการ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายปีร์กะ ตา ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ค ...

“ยุติธรรม” ร่วมมือ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” พัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

“ยุติธรรม” ร่วมมือ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” พัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

         ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรม "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ ๑"

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรม "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ ๑"

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ และปิดการฝึกอบรม "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ ๑" โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิ ...