รมว.ยุติธรรม นำคณะสื่อมวลชน ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

รมว.ยุติธรรม นำคณะสื่อมวลชน ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

         ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕6๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรม ...

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาร่างมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาร่างมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ

             ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนา ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

          ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้อง ๑๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Jeremy Douglas ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง และติดตามการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง และติดตามการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในพื้นที่ตำบลบุญทัน โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในการนำแรงงานผู้ต้องขังออกสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาคนล้นคุก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในการนำแรงงานผู้ต้องขังออกสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาคนล้นคุก

         ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น ๒ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นการปฏิบ ...

ยุติธรรม เร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

ยุติธรรม เร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอโนมา ๒-๓ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาความก้าวหน้ากับการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล : อาชญากรรมกับคริปโตเคอร์เรน ...

“ยุติธรรม” จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

“ยุติธรรม” จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

          เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี ...