“ยุติธรรม” พัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล

“ยุติธรรม” พัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล

         ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕-๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการสัมมนาระดับชาติ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางตะละตา อะทิคูลาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยม ระชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ ...

ก.ยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตาม การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

ก.ยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตาม การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า ...

"ยุติธรรม" ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

"ยุติธรรม" ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

          ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกอ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที

         ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าขนอม พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องปร ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านยุติธรรม จังหวัดระยอง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านยุติธรรม จังหวัดระยอง

             ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่งานด้านยุติธรรม และเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๘ โดยเดินทางไปมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และอุปกรณ์กีฬา ...