กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส ...

“ยุติธรรม” ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

“ยุติธรรม” ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (DJOP Vocational Skills Competition : DJOP VSC ๒๐๑๘) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิ ...

"ยุติธรรม" จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา

"ยุติธรรม" จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา

           ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิท ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

           ในวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑” พร้อมประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กั ...

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

         ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ...

"ยุติธรรม" เปิดสัมมนา "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต" สะท้อนพฤติกรรมการเสพติด ลดปัญหาคนล้นคุก

"ยุติธรรม" เปิดสัมมนา "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต" สะท้อนพฤติกรรมการเสพติด ลดปัญหาคนล้นคุก

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต : ปัญหาและทางออก  (Back to the Future of Addiction : Problems and Solutions) ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยโคร ...

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน Kalasin Happiness Model “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน Kalasin Happiness Model “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ...