“กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

“กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

         ในวันพฤหัสบดีที่ 1๒ กรกฎาคม ๒๕6๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและก ...

ยธ. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม

ยธ. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม

         ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของ กองทุนยุติธรรม และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน ...

กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลังร่วม ๗ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ

กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลังร่วม ๗ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ

         ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐระหว่าง ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรร ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “GENDER MATTERS” ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “GENDER MATTERS” ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

         ในวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ และ ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ H.E. Ms. Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน “GENDER METTERS" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกระท ...

ก.ยุติธรรม จัดประชุมพิจารณาคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

ก.ยุติธรรม จัดประชุมพิจารณาคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑โดยที่ประชุมได้หารือและมีมติใ ...

"ยุติธรรม" ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

"ยุติธรรม" ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนยุติธรรมด้านสถานะ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุม อสค. ภาค ๗ (สัญจร) ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุม อสค. ภาค ๗ (สัญจร) ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

         ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร อาสาสมัครคุมประ ...