สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรม“วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรม“วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

            ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดและค ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

      ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติค ...

ยธ. มอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม

ยธ. มอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องฟินิกซ์ ๑ - ๒ อาคารเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

         ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายโมฮ์เซ็น โมฮัมมาดิ (H.E. Mr. Mohsen Mohammadi ...

พระองค์ภาฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก

พระองค์ภาฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก

         ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและร ...

รมว.ยุติธรรม-แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้กำลังใจผู้ต้องขังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำหลังพ้นโทษ

รมว.ยุติธรรม-แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้กำลังใจผู้ต้องขังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำหลังพ้นโทษ

        ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริษัท เกรทวอลล (๑๙๘๘) จำกัด จังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรรม และกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้อ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

        ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (H ...