รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางสาวเทเรซา เจิ้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขตบริหารพิเศษฮ่ ...

กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลังร่วม 15 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลังร่วม 15 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด

       ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

          ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิ ...

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายผ่านรถให้ความรู้กฎหมายเคลื่อนที่

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายผ่านรถให้ความรู้กฎหมายเคลื่อนที่

          ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานทิศเหนือ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประช ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด กองบิน ๔๑ เชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด กองบิน ๔๑ เชียงใหม่

          ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...

กระทรวงยุติธรรม ประชุมแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

กระทรวงยุติธรรม ประชุมแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

         ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด เป็นประธานการประชุมคณะกร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

          ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (Ms.Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัค ...