กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ เปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำเครื่อง EM มาใช้กับผู้กระทำผิด ๑ มกราคม ๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ เปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำเครื่อง EM มาใช้กับผู้กระทำผิด ๑ มกราคม ๒๕๖๒

          ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมคุมประพฤติ ชั้น ๖ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมกา ...

กระทรวงยุติธรรม จัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

กระทรวงยุติธรรม จัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

         ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ “จากเรือนจำสู่ชุมชน : ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธร ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ บูรณาการฐานข้อมูล ๑๑ หน่วยงานดูแลสวัสดิการประชาชน

กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ บูรณาการฐานข้อมูล ๑๑ หน่วยงานดูแลสวัสดิการประชาชน

          ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามป ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมรับฟังนโยบายรัฐบาลการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

กระทรวงยุติธรรม ร่วมรับฟังนโยบายรัฐบาลการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

          ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยมี ...

กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับ “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice)

กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับ “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice)

              ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนระดับภูมิภาคอาเซียน “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice ...

ครบรอบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย

ครบรอบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๕๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จถึงเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ...

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

          ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉ ...