รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

        ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายเก-ออร์ค ชมิท (Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตวิสามัญ ...

“ยุติธรรม” เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

“ยุติธรรม” เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

          ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในป ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครพนม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครพนม

          ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์&n ...

“ยุติธรรม” เปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เสริมสร้างจิตสำนึกการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับเยาวชน

“ยุติธรรม” เปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เสริมสร้างจิตสำนึกการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับเยาวชน

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของก ...

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนสิทธิมมุษยชนของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนสิทธิมมุษยชนของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

          ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดประชุมการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดประชุมการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีคณะผู้บริหารสำน ...

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือชาวบ้าน จ.นราธิวาส

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือชาวบ้าน จ.นราธิวาส

             ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรร ...