รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการบริหาร สำนักงาน UNODC

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการบริหาร สำนักงาน UNODC

          เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนายยูริ เฟโดทอฟ (Mr. Yury Fedotov) รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการบริหาร สำนักงาน UNODC เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า ...

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

          ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทร ...

กระทรวงยุติธรรม พร้อมขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

กระทรวงยุติธรรม พร้อมขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

              ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ...

“ยุติธรรม” คิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรมเพื่อสังคม และคนทั้งมวล

“ยุติธรรม” คิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรมเพื่อสังคม และคนทั้งมวล

          ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรมเพื่อสังคม และคนทั้งมวล ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๓ (Thailand Friendly Des ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

          ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายลอเรนโซ การันตี (Mr.Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อม ...

“กระทรวงยุติธรรม” จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

“กระทรวงยุติธรรม” จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเพิ่มประสิ ...

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

          ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรีย ...