กระทรวงยุติธรรม พิจารณาร่างแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาร่างแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

          ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...

“กระทรวงยุติธรรม” ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

“กระทรวงยุติธรรม” ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

          ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๕๕ น. ณ ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Digital Government CITIZENinfo” และการเปิดตัวแอปพลิเคชัน CITIZENinfo พร้อมทั้งกล่าวปาฐ ...

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ตกหล่นไม่มีทะเบียนราษฎร ณ จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ตกหล่นไม่มีทะเบียนราษฎร ณ จังหวัดขอนแก่น

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะและตกหล่นให้มีสิทธิเข้าถึงบริ ...

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

          ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร โดยร่วมมอบกระเป๋าผ้ากระทรวงยุติธรรม หนังสื ...

กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงผลการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๗

กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงผลการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๗

          ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานการประชุมทวิภาคีไทย – ลาวฯ เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ โดยมี พลตรี ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ ในฐ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2562

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2562

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่ ...