รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่นายชีพ จุลมนต์ ปร ...

กระทรวงยุติธรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

         เมื่อวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

          ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๕/๒ ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ เปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำเครื่อง EM มาใช้กับผู้กระทำผิด ๑ มกราคม ๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ เปิดตัวศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำเครื่อง EM มาใช้กับผู้กระทำผิด ๑ มกราคม ๒๕๖๒

          ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมคุมประพฤติ ชั้น ๖ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมกา ...

กระทรวงยุติธรรม จัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

กระทรวงยุติธรรม จัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

         ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ “จากเรือนจำสู่ชุมชน : ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธร ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ บูรณาการฐานข้อมูล ๑๑ หน่วยงานดูแลสวัสดิการประชาชน

กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ บูรณาการฐานข้อมูล ๑๑ หน่วยงานดูแลสวัสดิการประชาชน

          ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามป ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมรับฟังนโยบายรัฐบาลการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

กระทรวงยุติธรรม ร่วมรับฟังนโยบายรัฐบาลการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

          ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยมี ...