รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน

          ในวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรร ...

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

          ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอร ...

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒

          ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัต ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย-ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย-ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะ ...

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

          ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม ๑-๕ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติ ...

"ก.ยุติธรรม” โดยกรมพินิจฯ พัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม "ในโครงการ "ปันฝัน ปันยิ้ม" ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol"

"ก.ยุติธรรม” โดยกรมพินิจฯ พัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม "ในโครงการ "ปันฝัน ปันยิ้ม" ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol"

          ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด ...

กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลัง ๓ หน่วยงาน ผลักดัน “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลัง ๓ หน่วยงาน ผลักดัน “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตหลานหลวง กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ด้วยความร่วมมือระหว่าง ๔ หน่วยงาน ไ ...