รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีกระบวนการสอบสวนคดีรถหรู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีกระบวนการสอบสวนคดีรถหรู

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีกระบวนการสอบสวนคดีรถหรู ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงฯ และร่วมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงฯ และร่วมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาและบูชาฤกษ์  ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และน้อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนรา ...

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้เสียสละ อุทิ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ ๕๙ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ ๕๙ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ ๕๙ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย Mr. Yury Fedotov  ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประช ...

ยธ. ขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)

ยธ. ขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ระดับจังหวัด/ภาค ที่เก ...

ยธ. เดินหน้าแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

ยธ. เดินหน้าแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยพิจารณาแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติ ...

รมว.ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รมว.ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมป ...