รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาญเชาว์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมมอบทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตลอดจนรายงานผลการดำ ...

ยธ. สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ยธ. สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดก ...

“ยุติธรรม” จับมือ “เวิร์คพอยท์”จัดโครงการ “ส่องแสงธรรมสู่การเริ่มต้น” เพื่อแก้ไขพัฒนาจิตใจผู้กระทำผิดก่อนคืนสู่สังคม

 “ยุติธรรม” จับมือ “เวิร์คพอยท์”จัดโครงการ “ส่องแสงธรรมสู่การเริ่มต้น” เพื่อแก้ไขพัฒนาจิตใจผู้กระทำผิดก่อนคืนสู่สังคม

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๕ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานรับมอบ DVD BOX SET ซีรีย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  จากนายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ตามโครงการ “ส่องแสงธรรมสู่การเริ่มต้น” เพื่อมอบให้กรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลข ...

ยธ.มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

ยธ.มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ เริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ให้มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ตามนโยบายการลดปริมาณของผู้เข้าไปเสพซ้ำ และลด ...

ยธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พิจารณาร่างกฎมายและแนวทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชน

ยธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พิจารณาร่างกฎมายและแนวทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย  ๑. การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๒. การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการขายฝากเพื่อช่วยเหลือเก ...