ยธ.มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

ยธ.มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ เริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ให้มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ตามนโยบายการลดปริมาณของผู้เข้าไปเสพซ้ำ และลด ...

ยธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พิจารณาร่างกฎมายและแนวทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชน

ยธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พิจารณาร่างกฎมายและแนวทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย  ๑. การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๒. การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการขายฝากเพื่อช่วยเหลือเก ...

นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการ  จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๐ น.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยาน ...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายฟรังซิซกู เัสซิซ มูไรซ์ เอ คูญา วาซ ปัตตู (H.E. Mr. Francisco de Assis M ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโรงเรียนพัศดี ราชทัณฑ์ สร้างประสบการณ์ทางการปกครองสู่การปฏิบัติ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโรงเรียนพัศดี ราชทัณฑ์  สร้างประสบการณ์ทางการปกครองสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโรงเรียนพัศดี และเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)” รุ่นที่ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ให้มีทักษะและมีประสบการณ์ทางการปกครอง ตลอดจนสามารถนำยุทธศาสตร์และนโ ...

รวม.ยุติธรรม เผยทิศทางพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รวม.ยุติธรรม เผยทิศทางพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ที่ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม”  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๐ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ ประเด็น "เดินหน้า One Map ปรับแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ" โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปฯ ดำเนินรายการโดย คุณปิยะฉัตร กรุณานนท์ ...