รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

          ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายลอเรนโซ การันตี (Mr.Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อม ...

“กระทรวงยุติธรรม” จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

“กระทรวงยุติธรรม” จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเพิ่มประสิ ...

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

          ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรีย ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำผ่านกองทุนยุติธรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำผ่านกองทุนยุติธรรม

          ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดโดยมีผู้แทนจ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย

          ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เชค ญัสซิม บิน อับดุลเราะฮ์มาน อัษษานี (Sheikh Jassim Bin Abdulrahman Al - Thani) เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบาย ให้แก่ผู้บริหารกรมบังคับคดี เนื่องในวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๔๔ ปี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบาย ให้แก่ผู้บริหารกรมบังคับคดี เนื่องในวันสถาปนาฯ ครบรอบ ๔๔ ปี

        ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรี ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำ ...