รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.   และนายณรงค์ รัตนานุกูล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเ ...

รมว.ยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน

รมว.ยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือสถานการณ์ยาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือสถานการณ์ยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘   พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.  เดินทางเยือนนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานยุติธรรมสู่คลื่นลูกใหม่

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานยุติธรรมสู่คลื่นลูกใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานยุติธรรมสู่คลื่นลูกใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (GEN ๒ GEN) พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเชิดศ ...

รมว.ยุติธรรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม  ประกอบด้วย ๑) ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ ๖ จำนวน ๔๙ คน  ๒) ผู้สำเร็จ ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ...