รมว.ยุติธรรม และคณะ ร่วมประชุมเปิดตัวมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฯ

รมว.ยุติธรรม และคณะ ร่วมประชุมเปิดตัวมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฯ

เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายวิทยา สุริยะวงศ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ  เข้าร่วมประชุมการเปิดตัวมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ต่อผู้บริหารระดับสูง ระหว่างการปร ...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC พร้อมคณะ

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC พร้อมคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม แห่งสหประ ...

รมว.ยุติธรรม ปิดการแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังฯ รอบชิงชนะเลิศ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์

รมว.ยุติธรรม ปิดการแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังฯ รอบชิงชนะเลิศ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๔๕ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีปิด “การแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังเรือนจำและทัณฑสถานรอบชิงชนะเลิศ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์ เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเจ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.   และนายณรงค์ รัตนานุกูล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเ ...

รมว.ยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน

รมว.ยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือสถานการณ์ยาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือสถานการณ์ยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘   พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.  เดินทางเยือนนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือ ...