รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง และติดตามการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง และติดตามการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในพื้นที่ตำบลบุญทัน โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในการนำแรงงานผู้ต้องขังออกสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาคนล้นคุก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในการนำแรงงานผู้ต้องขังออกสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาคนล้นคุก

         ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น ๒ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นการปฏิบ ...

ยุติธรรม เร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

ยุติธรรม เร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอโนมา ๒-๓ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาความก้าวหน้ากับการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล : อาชญากรรมกับคริปโตเคอร์เรน ...

“ยุติธรรม” จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

“ยุติธรรม” จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

          เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี ...

“ยุติธรรม” พัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล

“ยุติธรรม” พัฒนาระบบงานอัตลักษณ์บุคคลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล

         ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕-๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการสัมมนาระดับชาติ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางตะละตา อะทิคูลาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการปฏิรูปเรือนจำ สาธารณรัฐสังคมนิยม ระชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ ...

ก.ยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตาม การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

ก.ยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตาม การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า ...