กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ “เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์”

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ “เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด ...

รมว. ยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ศอตช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

รมว. ยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ศอตช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เพื่อหารือแนวทางการประสานงานของหน่วยงานราชการกับสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกำหนด ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติมานุษยวิทยาประเทศอาเจนตินาฯ พร้อมคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติมานุษยวิทยา ดีเอ็นเอ และงานด้านสิทธิมนุษยชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติมานุษยวิทยาประเทศอาเจนตินาฯ พร้อมคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติมานุษยวิทยา ดีเอ็นเอ และงานด้านสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Dr.Luis Fondebrider ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติมานุษยวิทยาประเทศอาเจนตินา และประธานองค์กรนิติมานุษยวิทยาแห่งประเทศอาเจนตินา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดระบบฐานข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรม ...

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ...

รมว.ยุติธรรม ประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รมว.ยุติธรรม ประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การสร้างความเป็นธรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับสมาคมอุตสา ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ช่วยเหลือเหยื่อระเบิดแยกราชประสงค์

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ช่วยเหลือเหยื่อระเบิดแยกราชประสงค์

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เชิงรุกเพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย พร้อมแจ้งสิทธิและรับคำขอในการช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยได้มีการแปลแบบคำขอเป็น ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน และภาษารัสเซีย เ ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เรื่อง การเข้าถึงความยุติธรรม (Southeast Asia Regional Conference on Access to Justice) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติในการเข้าถึงกระ ...