รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหารร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike For Mom”

รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหารร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike For Mom”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการซักซ้อมและประเมินความพร้อมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบเส้นทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้ม ...

รมว. ยุติธรรม ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

 รมว. ยุติธรรม ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ ...

ยธ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ยธ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมห ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ...

ก. ยุติธรรม เปิดเวทีหารือแนวทางปรับปรุงแผนที่ของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

ก. ยุติธรรม เปิดเวทีหารือแนวทางปรับปรุงแผนที่ของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ...

ยธ. จัดการประชุมบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศ หารือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

ยธ. จัดการประชุมบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศ หารือแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศ  เรื่อง “การบังคับคดีแพ่ง ในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร  (International Conference on Enforcement of Civil Judgment  in the Context of Dynamic Region ...

ยุติธรรม เร่งแก้ปัญหาเด็กแว้น และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา เน้นย้ำดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ “เด็กและเยาวชน” ทรัพยากรสำคัญของชาติ

ยุติธรรม เร่งแก้ปัญหาเด็กแว้น และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา เน้นย้ำดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ “เด็กและเยาวชน” ทรัพยากรสำคัญของชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติหน้าที่และหารือแนวทางการปฏิบัติ  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแ ...