กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ช่วยเหลือเหยื่อระเบิดแยกราชประสงค์

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ช่วยเหลือเหยื่อระเบิดแยกราชประสงค์

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เชิงรุกเพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย พร้อมแจ้งสิทธิและรับคำขอในการช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยได้มีการแปลแบบคำขอเป็น ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน และภาษารัสเซีย เ ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เรื่อง การเข้าถึงความยุติธรรม (Southeast Asia Regional Conference on Access to Justice) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติในการเข้าถึงกระ ...

ยธ.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ยธ.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอก ...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ HE Mr.Mun Song Mo เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ประจำประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาคว ...

รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ทรงเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”&nb ...

รมว. ยุติธรรม หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับการถอดยศฯ

รมว. ยุติธรรม หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับการถอดยศฯ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานเพื่อติดตามการพิจารณาเกี่ยวกับการถอดยศ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องป ...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลโท อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั ...