ยุติธรรม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ยุติธรรม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาโครงการรัฐ - ราษฎร์ ร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "เป้าหมายขององค์กรในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐร่วมมือและสนับสนุน" เพื่อ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดการประชุมด้านการควบคุมสารตั้งต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดการประชุมด้านการควบคุมสารตั้งต้น

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านการควบคุมสารตั้งต้น ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตร ...